Telefonen begär PUK-kod

Om PIN-koden slagits fel tre gånger, begär telefonen en PUK-kod. Som abonnemangets innehavare hittar du PUK-koden behändigt i OmaElisa.

PUK-koden fås avgiftsfritt från OmaElisa

  1. Logga in på OmaElisa. Ifall du inte har användarnamn och lösenord, eller du har glömt dem, får du dem från OmaElisa- inloggningssidan.
  2. Välj abonnemanget under Produkter och beställningar.
  3. Se din PUK-kod.

Undantag gällande PUK-koder