Vähennetään digitaalisten palvelujen sähkönkulutusta yhdessä

Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus

English blog here.

Elisan missio on Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus ja digitaalinen vastuu onkin yksi Elisan vastuullisuuden pääpilareista.

Elämme tiedon ja tunteiden aikakautta. Samoin digitaalinen ja fyysinen maailma ovat yhtä ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. Digitaalinen ympäristö luo merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Hyödyntämällä mobiiliteknologioita ilmastokädenjälki voi olla positiivisilta vaikutuksiltaan kymmenkertainen (lähde: GSMA The Enablement Effect report). Elisa haluaakin kasvattaa digitaalista kädenjälkeään tehokkaan verkon ja automaation avulla sekä esimerkiksi tarjoamalla virtuaalisiin tapaamisiin videokonferenssipalveluita, joiden avulla matkustamisen tarve vähenee eikä etäisyyksillä ei ole merkitystä.

Digitalisaatio tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia mutta tuo mukanaan myös vastuun

Digitalisaation nopean kehityksen arvioidaan tuottavan vuosien 2010-2024 aikana dataa globaalisti lähes 150 zetatavua (lähde: Statista). Helposti unohtuu, että myös informaatiolla on hiilijalanjälki ja siksi datan kestävällä hallinnalla ja kuluttajien valinnoilla on merkitystä. Digitaalisia kanavia pitkin välitetty informaatio on viime kädessä ykkösiä ja nollia. Bittien siirtämiseen tarvitaan energiaa, pääosin sähköä, josta aiheutuu päästöjä.

Jatkuvasti kasvavaan datan käyttöön tarvitaan sähköä käyttäviä laitteita ja palveluita. Digitaalisten palvelujen sähkönkulutus ja sen vähentäminen onkin tärkeä osa kestävää kehitystä. Laitevalmistajat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota laitteiden energiatehokkuuteen. Samoin digitaalisten palvelujen sähkönkulutus kiinnostaa sekä palvelujen tarjoajaa että käyttäjää. Sähkön käyttö muodostaa huomattavan osan digitalisaation ympäristöjalanjäljestä.

Esimerkkilaskelma asiakkaan käyttämän Elisan videopalvelun CO2 -jalanjäljestä

Halusimme ymmärtää millainen hiilijalanjälki Elisan digitaalisilla palveluilla on, ja tutkimme energiankulutusta yhden tarjoamamme palvelun kautta. Esimerkiksi valitsimme Elisa Viihteen tarjoaman vuokraelokuvan. Määrittelimme palvelun sähkönkulutukselle hiilijalanjäljen päästökertoimien avulla.

Usean kymmenen muuttujan takia teimme ensin tietyt lähtöolettamat koska kukin muuttujista vaikuttaa sähkönkulutukseen ja sitä kautta hiilijalanjälkeen.
Lähtöoletuksiksi määrittelimme seuraavat:

  • Elisa Viihde -palvelun tarjoama video on tunnin mittainen, sijaitsee Elisan palvelimella ja Elisan omassa datakeskuksessa Helsingissä
  • Videokuva siirtyy Elisan verkon kautta
  • Pääkaupunkiseudulla oleva henkilö katsoo videota matkapuhelimella, jossa on Elisan mobiililiittymä

Videokuva siirtyy bitteinä Elisan palvelimelta käyttäjän mobiililaitteeseen Elisan verkkorakenteita pitkin ja tarvitsee tätä varten sähköä. Laskimme ja arvioimme sähkönkulutuksen verkon eri osissa ja käänsimme sähkönkulutuksen hiilijalanjäljeksi käyttäen Tilastokeskuksen keskimääräistä sähköntuotannon CO2-päästökerrointa Suomessa. Vertasimme päästöjä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Liikennefakta.fi -sivuston statistiikkaan liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräisestä CO2-päästöstä.

Näin laskettuna arvioimamme Elisa Viihteen tunnin kestävän videonkatselun hiilijalanjälki (gCO2 eqv) vastaa noin 1,2 kilometrin yksityisautoilua Suomessa.

On hyvä huomata, että tämän esimerkin laskentaan sisältyy paljon arviointia mutta uskomme, että ymmärryksemme digitaalisten palveluiden vaikutuksista lisääntyy jatkuvan tutkimuksen myötä. Lisäksi meille on tärkeää käynnistää sidosryhmäkeskustelua osallistumalla esimerkiksi ICT-alan ilmastostrategiatyöhön sekä kannustaa digitalisaation hiilijalanjälkikeskustelun kautta konkreettisiin tekoihin.

Elisan toiminnan hiilijalanjälki ja omat toimenpiteet

Elisa on Suomen johtava tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden tuottaja. Seuraamme Elisalla tarkasti omaa sähkönkulutustamme ja hiilijalanjälkeämme.

Elisan hiilijalanjäljen laskenta tehdään viimeisimpien valmistuneiden koko vuotta koskevien tilastojen ja saatujen toteumatietojen perusteella. Elisan oma energiankulutus sisältää suoran (scope 1) ja epäsuoran (scope 2) energian käytön. Muut epäsuorat päästöt (scope 3) muodostavat suurimman osan Elisan energiankulutuksesta.

Elisa on ensimmäinen hiilineutraali pohjoismainen operaattori. Kaikki käyttämämme sähkö on uusiutuvaa. Hiilijalanjälkemme on vähentynyt 2016 – 2019 yhteensä yli 60 prosenttia. Optimoimme verkkoamme ja hyödynnämme konesalien hukkalämmön kaukolämpöverkossa. Elisa Ideal Work -joustavan työn toimintamalli sekä paikkariippumattomat työskentelymahdollisuudet ovat vähentäneet merkittävästi henkilöstön matkustamista ja päästöjä. Poistamme myös automaattisesti palvelimiltamme vanhentunutta ja tarpeetonta tietoa, jolla saavutamme paitsi rahallista säästöä mutta myös vähennämme tallennustilan ympäristökuormaa.

Energianvähennystoimenpiteiden lisäksi hankimme päästökompensaatioita Gold Standard -sertifioidun Puhtaampien keittimien -projektin kautta.

Elisan omien energiatoimenpiteiden takia Elisan liittymällä katsottuna kyseisen videoesimerkin hiilijalanjälki on neutraali.

Vinkkejä, joilla voit vaikuttaa omalta osaltasi videonkatselun hiilijalanjälkeen

  • Vähennä mobiililaitteen taustavalon intensiteettiä
  • Sulje ylimääräiset sovellukset ja langaton yhteys (esim. WiFi, BT) kun et käytä niitä
  • Sulje paikannuspalvelu taustalta, jos et tarvitse sitä
  • Pienennä resoluutiota mikäli mahdollista
  • Poista laturi sähköverkosta ja laitteesta kun et lataa matkapuhelintasi
  • Poista taustadatan päivitys käytöstä

Lue myös:

Pandemia asetti uudet vaatimukset asiakaspalvelulle

Elisan virtuaalinen voimalaitos lisää mobiili- ja sähköverkon häiriönkestävyyttä

Toimivien palveluiden ja turvallisuuden eturintama