Valtuutus ja valtakirjat

Toisinaan on tarvetta valtuuttaa toinen henkilö hoitamaan asiointia puolestasi. Täältä löydät kattavasti ohjeita eri tilanteisiin. Puhelinliittymän valtuutus onnistuu myös OmaElisassa.

Sopimuksen liittymäkohtainen asiointivaltuutus

Puhe- ja mobiililaajakaistaliittymän omistaja voi antaa toiselle henkilölle valtuutuksen yksittäisen liittymän hallinnointiin. Valtuutus koskee vain sitä liittymää, jolle valtuutus annetaan. Liittymällä voi olla kerrallaan vain yksi valtuutettu. Yrityksen omistamalle liittymälle ei voi tehdä liittymäkohtaista valtuutusta.

Yleinen asiointivaltuutus: sopimus- ja laskuasiat sekä muutokset liittymiin

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi laajemminkin kuin liittymäkohtaisella valtuutuksella, voit antaa haluamallesi henkilölle yleisen asiointivaltuutuksen. Yleisen asiointivaltuutuksen myötä valtuutetulla on oikeus hoitaa useita sopimus- ja laskutusasioita sopijan tavoin, alla kerrotuin rajoituksin

Muut valtuutukset ja valtakirjat