S-gruppens Bonus

På den här sidan hittar du information om S-gruppens Bonus för Elisas telefon- och internetabonnemang. Registreringen av nya Bonusavtal har tillfälligt upphört. Abonnemangsavtal som redan är registrerade för S-gruppens Bonus ger Bonus som vanligt.

Se om du har registrerat Bonus för ditt avtal i OmaElisa

  1. Välja Egna uppgifter och S-gruppens Bonus i OmaElisa.
  2. Du ser dina avtal som samlar Bonus.

Ofta ställda frågor om S-gruppens Bonus