Digitaaliset ratkaisut ja ecodesign avainasemassa kohti vastuullisuutta

Tiesitkö, että jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista määritellään jo suunnitteluvaiheessa? Ilmastonmuutoksen ohella resurssien riittävyys on keskeinen haaste, joka koskettaa jokaista yritystä. Ecodesign ja digitaaliset ratkaisut auttavat kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Teksti: Anne Raudaskoski & Ville Grönlund. Kirjoittajat toimivat Ethica Oy:ssä kiertotalouskonsultteina.

Tästä johtuen esimerkiksi elektroniikkajätteen kustannustehokas seulominen ja arvokkaiden metallien kierrossa pitäminen on yksi monista globaaleista markkinatarpeista, joiden kysyntä tulee jatkossa kasvamaan radikaalisti.

Digitaalisille ratkaisuille on tarvetta ja digitalisaatiolle löytyykin monta roolia kiertotaloudessa, joista tässä listattuna vain muutama: yrityksen prosessien ja koko ekosysteemin kehittäminen kiertotalouden mukaiseksi (tuote palveluna -liiketoimintamalli on tästä hyvä esimerkki); energiatehokkuuden parantaminen; tuotteiden jäljitettävyys ja käänteinen logistiikka tehtaalle uudelleen kunnostusta varten; ennakoiva huolto erityyppisille koneistoille; ympäristövaikutusten mittaaminen ja datan jakaminen reaaliaikaisesti ja uusien, ympäristöystävällisten materiaalien nopea testaaminen.

Digitaaliset ratkaisut ovatkin aivan välttämättömiä matkalla kohti hiilineutraalia kiertotaloutta – tätä kuvaa osuvasti Elisan missio ”Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus”.

Tunnetko jo ecodesignin periaatteet?

Ecodesign eli kestävä tuotesuunnittelu (myös ekosuunnittelu, circular design) on onneksi saanut jalansijaa yhä useamman yrityksen suunnitteluprosesseissa. Myös EU vie asiaa eteenpäin: kestävä tuotesuunnittelupolitiikka on erittäin tärkeä aloite osana vastikään julkistettua ilmastopakettia.

Esimerkiksi hollantilainen Circularise -yritys aloitti vastikään yhteistyön Porschen, Borealiksen, Covestron ja Domo Chemicalsin kanssa muovin jäljittämisen parantamiseksi autoteollisuudessa. Kaiken pohjana on Circularisen lohkoketjuteknologiaan perustuva softa, joka on rakennettu nimenomaan kiertotalousajattelua hyödyntäen. Lohkoketjuteknologia voi hyvin suunniteltuna olla paljon muutakin kuin ehkä parhaiten tunnettu sovellutus, viime aikoina suuren energiankulutuksen osalta otsikoihin noussut, Bitcoin-kryptovaluutta. Suomalainen ZenRobotics puolestaan hyödyntää tekoälyä jätteiden lajittelussa pyrkimyksenään prosessin tehostamisen lisäksi hukkaan menevän materiaalin vähentäminen. Kiertotalouden mukaista suunnittelua sovelletaan siis jo monella alalla, vaikka tekemistä vielä riittää.

Olennaista on riittävän hyvä ymmärrys ecodesignin periaatteista sekä tarpeista, joita kiertotalouteen siirtyminen tuo mukanaan. Nämä yhdessä tarjoavat yrityksen tuote- ja palvelukehitystiimille työkalupakin, jolla vastataan muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Tämä ajatus taustalla Ethica järjesti Elisan suunnittelijoille ja palvelumuotoilijoille osallistavan Ecodesign-webinaarin. Ethica on ecodesignin pioneeri Suomessa, ja vetänyt esimerkiksi ketterän tuote/palvelukehityksen Circular Design Sprinttejä lukuisten yritysten kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Keskustelimme aiheesta Elisan vastuullisuuspäällikkö Jonas Kronlundin kanssa.

Elisalla kiertotalous nähdään tärkeänä kehityskohteena. Miksi kiertotalous on kiinnostavaa Elisan näkökulmasta?

Elisa saavutti vuonna 2020 ensimmäisenä pohjoismaisena operaattorina hiilineutraaliuden, koskien omiin operaatioihin suoraan liittyviä päästöjä, kuten energiankäyttöä, jätteitä ja liikkumista. Tähän liittyi pienehkö määrä kompensaatiota. Jäljellä olevat epäsuorat päästöt liittyvät nyt vahvasti toimitusketjuun ja sen tuottamiin päätelaitteisiin ja verkkoinfrastruktuuriin, eli materiaalitehokkuuteen. Ylläpidämme jatkossa hiilineutraaliuttamme, mutta fokusoimme yhä enemmän mainittuihin epäsuoriin päästöjen pienentämiseen, laitteiden koko elinkaaren aikana. Näemme, että kiertotalous auttaa meidät pienentämään hiilijalanjälkeämme tälläkin alueella.

Minkälaisia ajatuksia aihe herättää uusista liiketoimintamahdollisuuksista?

Puhutaan nyt hiilikädenjäljestä, eli miten voidaan auttaa meidän asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään, myös ihan uusien innovaatioiden kautta. Elisa tarjoaa jo nyt tähän ensimmäisiä kiertotalousajattelua hyödyntäviä palveluitaan, kuten laitteita palveluna, laitteiden kunnostusta ja uudelleenmyyntiä, sekä laitteiden korjausta. Voidaan näin asiakkaan kannalta vähentää päästöjä laitteen koko elinkaaren aikana. Tehokkuus on toinen tapa menestyä liiketoiminnassa, eli esimerkiksi miten jatkuvasti parannetaan energiatehokkuutta verkoissamme. On tärkeää löytää mahdollisuuksia uusillakin alueilla.

Mitä konkreettisia toimia tulette tekemään kiertotalouden edistämiseksi?

Kierrätys on kiertotalouteen liittyvä asia mitä tällä hetkellä vahvasti edistämme ja kehitämme, osana vastuullista liiketoimintaa. Ecodesign on tapamme tässäkin tapauksessa huomioida kestävää kehitystä, kun eri keinoin teemme kehitystyötä, linjassa Elisan mission kanssa, eli digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus.

Lisätietoja Elisan kiertotaloustoimenpiteistä

Lue myös:

Elisan virtuaalinen voimalaitos lisää mobiili- ja sähköverkon häiriönkestävyyttä

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on jokaisen oikeus

Hyvät hakkerit haavoittuvuusjahdissa