Keitä ovat biohakkerit?

Biohakkerit mittaavat itseään parantaakseen elämänlaatuaan ja ehkäistäkseen sairauksia. Onko biohakkerointi pian arkipäivää meille kaikille?

Teksti: Hanna Kangasniemi

Keitä ovat biohakkerit – ja olemmeko pian kaikki sellaisia?

Biohakkerit ja itsensä mittaajat tutkivat itseään teknologian keinoin saadakseen olennaista tietoa terveydestään ja ominaisuuksistaan. Päämäärä on tuntea itsensä niin hyvin, että oikeilla elämäntavoilla voi estää sairaudet ja sopivilla apuvälineillä parantaa omaa suoritustaan. Käsitteenä biohakkerointi on noin kymmenisen vuotta vanha.

”Yksinkertaisimmillaan moni meistä on jo biohakkeri, joka pyrkii parempaan elämään teknologian avulla. Itsensä mittaajia ovat kaikki, jotka ovat punninneet itsensä vaa’alla tai ovat itse mitanneet verensokeriarvonsa. Jos on hankkinut silmälasit tai piilolinssit on jo määritelmän mukaan kyborgi joka parantaa elintoimintojaan teknologian avulla. Tulevaisuudessa älykäs piilolinssi voi sekin mitata verensokeriarvon. Google kehittää tätä parhaillaan. Internetiin kytketty tekosilmä on sekin jo aivan nurkan takana”, kertoo Teemu Arina, biohakkeri ja teknologia-asiantuntija.

Miten biohakkerointi eroaa pelkästä itsensä mittaamisesta?

”Biohakkerointi on itsensä mittaamista laajempi käsite. Biohakkerointi tarkoittaa systemaattista oman suorituskyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin optimointia hyödyntämällä teknologisia ja biologisia apuvälineitä. Biohakkerit pyrkivät ymmärtämään, miten ihminen toimii aina käyttäytymisestä solutasolle asti. He tutkivat myös, miten hyvinvoinnin kokonaisuuteen voidaan itse vaikuttaa”, Arina selittää.

Erilaisten laitteiden ja applikaatioiden avulla voidaan seurata esimerkiksi unen laatua ja vaikkapa liikunnan vaikutusta siihen. Tai voidaan kartoittaa perimä ja pohtia, näkyykö siinä esimerkiksi alttius johonkin sairauteen, joka voisi olla ehkäistävissä elämäntapoja muuttamalla.

”Askelmittarin seuraaminen oman aktiivisuuden lisäämiseen tai ryhtianturin käyttö ryhdin ja työergonomian parantamiseen ovat nekin mittaamiseen perustuvaa biohakkerointia”, Arina sanoo.

Mitä hyötyä on seurata omia terveyteen liittyviä arvojaan?

”Teknologia sinänsä ei ole itsessään se juttu, vaan se, mihin sitä käytämme”, muistuttaa Arina.

Jos pelkästään mittaamme erilaisia arvoja ja vertailemme niitä tavoitearvoihin, se saattaa vain lisätä stressiä. Oleellista on mittaustulosten rakentama syvempi ymmärrys siitä, mikä parantaa elämänlaatua ja miten omat valinnat vaikuttavat kokonaisuuteen. Olemme vieraantuneet nykyisen teknologian aikakaudella kehomme lähettämistä signaaleista. Paradoksaalisesti juuri uusi teknologia voisi auttaa meitä jälleen kuuntelemaan itseämme.

”Itsensä mittaaminen auttaa oikeisiin asioihin keskittymisessä”, kertovat biohakkerit Teemu Arina ja Jaakko Halmetoja videolla. Mutta voiko teknologian avulla löytää myös oikean elämäntavan?

Omien mittareiden seuraaminen pitää lääkärin loitolla, uskoo lääkäri ja biohakkeri Olli Sovijärvi.