Yhdessä yhdenvertaisemman työelämän puolesta

DNA, Elisa ja Telia aloittivat ainutlaatuisen yhteistyön viisi vuotta sitten tavoitteenaan yhdenvertaisempi työelämä. Helsinki Priden kumppaneina yhtiöt seisovat yhtenä rintamana tärkeän asian puolesta, ja tänä vuonna yhteistyö otti jälleen askeleen eteenpäin kun yritykset loivat yhteiset yhdenvertaisuuden teesit.

Yrityksillä on vaikutusta ja vastuuta yhteiskunnallisesti – ja tärkeän asian puolesta myös kilpailijat voivat tehdä yhteistyötä vaikuttaakseen mahdollisimman paljon positiiviseen muutokseen.

”Jokainen ihminen on ainutlaatuinen eikä sillä ole merkitystä miltä näyttää, minkä ikäinen on, mistä tulee – tai ketä rakastaa. Jokaista tulee arvostaa sellaisena kuin on myös työyhteisössä, näin jokainen voi loistaa ja menestyä. Se ei ole tärkeää vain yrityksille vaan koko yhteiskunnalle – ja siksi me kolme merkittävää työllistäjää Suomessa halusimme aloittaa Helsinki Pride -yhteistyön yhdessä, jotta vaikutus olisi mahdollisimman suuri”, DNA:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja brändin kehityksestä vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck kertoo.

Yhdenvertaisempi työelämä elää DNA:n, Elisan ja Telian arvoissa

”Yhteistyömme alkaessa viisi vuotta sitten seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus ja asema oli aihe, josta puhuttiin julkisuudessa paljon – välillä hyvin värikkäästikin. On hienoa nähdä, että lyhyessä ajassa on yhteiskunnassa tapahtunut paljon, ja vaikka työtä on vielä tehtävänä sen eteen, että jokainen voi vapaasti olla oma itsensä ja tuoda oman suuntautumisensa peloitta esiin myös työyhteisöissä, on Suomi ottanut isoja harppauksia avoimempaan suuntaan. Toivottavasti olemme voineet omalta osaltamme edistää suomalaista yhteiskuntaa muuttumaan avoimemmaksi erilaisuudelle ja moninaisuuden hyväksymiselle”, Minna Kröger, vastuullisuusjohtaja, Elisalta pohtii.

Ehkäisemme tiedostamattomia ennakkoasenteita ja ymmärtämättömyyttä

Useat yhdenvertaisuuden esteet liittyvät tiedostamattomiin ennakkoasenteisiin tai ymmärtämättömyyteen.

”Helsinki Pride -tapahtuma on omistettu LHBTIQ+-yhteisön äänen nostamiselle esiin, LHBTIQ+-kulttuurin juhlimiselle sekä heidän oikeuksiensa tukemiselle. Teemakuukauden avulla voidaan nostaa epäkohtia paremmin esiin sekä juhlistaa saavutuksia. Seksuaalivähemmistöihin kohdistuu edelleen syrjintää yhteiskunnassa, ja sen vuoksi olemme valinneet työyhteisöjen yhdenvertaisuuden kampanjamme keskiöön. EU:n perusoikeusviraston vuonna 2020 teettämän kyselyn mukaan, vain 8 prosenttia seksuaalivähemmistöstä olivat täysin avoin identiteetistään työpaikalla. Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää, turvata kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet sekä poistaa syrjinnästä johtuvaa eriarvoisuutta työyhteisössä. Yhdenvertaisuuden edistäminen jatkuu tietysti myös teemakuukauden ulkopuolellakin”, Ira Vainio, vastuullisuuspäällikkö, Telialta summaa.

Vilhelmiina Wahlbeck, Ira Vainio ja Minna Kröger haluavat toimia yhdevertaisemman työelämän puolesta.
Vilhelmiina Wahlbeck, Ira Vainio ja Minna Kröger.

Yhdenvertaisempi työelämä lähtee meistä jokaisesta

Turvallinen työyhteisö on muun muassa avoin, kannustava ja kaikkia osallistava. Näin syntyy motivoitunut ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka yhdessä menestyy.

”Työelämän yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu meille kaikille, niin yrityksille kuin yksilöillekin. Yhdenvertaisessa työpaikassa, jokainen voi olla oma upea, ainutlaatuinen itsensä. Kokiessaan olonsa turvalliseksi, työyhteisö on tutkitusti parempi innovoinnin ja suorituksen kannalta”, Vainio toteaa.

”Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti hyvää. Tietämättömyys tekee meistä monesti ennakkoluuloisia, ja siksi me haluamme kasvattaa tietoisuutta Pride-yhteistyön kautta yhdenvertaisuudesta. Tänä vuonna loimme yhdessä yhdenvertaisuuden teesit, jotka auttavat jokaista toimimaan, kun tavoitteena on yhdenvertaisempi työelämä”, Wahlbeck kertoo.

Elisa, DNA ja Telia edistävät yhdessä työelämän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa teeseillä, joilla yhdessä torjumme syrjintää ja edistämme monimuotoista työelämää

1. Haluamme, että jokainen työntekijä voi olla aito oma itsensä ja toimia työyhteisön yhdenvertaisena jäsenenä riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ihmisen ainutlaatuiseksi tekevästä asiasta.

2. Jokaisella on oikeus olla työssään turvassa syrjinnältä, häirinnältä ja kiusaamiselta, kannustamme henkilöstöämme loistamaan omana itsenään. Epäasiallisesta käytöksestä pitää ilmoittaa välittömästi. Tätä varten on luotu erillinen toimintamalli ja kanavat, joihin jokaisella työntekijällä on pääsy. Työnantajana olemme sitoutuneet puuttumaan epäasialliseen käytökseen heti.

3. Olemme asettaneet monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuustavoitteet, jotka ovat johtoryhmiemme hyväksymät ja osa yrityksiemme strategiaa. Tavoitteiden toteutumista seuraamme erillisillä mittaristolla ja jatkuvalla seurannalla.

4. Kasvatamme henkilöstömme sekä sidosryhmiemme tietoisuutta ja osaamista monimuotoisuudesta koulutusten, tapahtumien ja aloitteiden avulla. Otamme monimuotoisuuden huomioon myös esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa.

5. Sitoudumme edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työskentelemme yhdessä tämän tavoitteen eteen Helsinki Priden kumppaneina.

 

”Kuuntele, ole avoin ja kunnioittava toisia kohtaan, kysy, jos et tiedä. Hae ymmärrystä. Tuo itsesi mukaan. Osallistu ja osallista. Tuo rohkeasti oma näkemyksesi esille. Hyvä yhdenvertainen toiminta heijastuu yrityksistä myös ulospäin ja vetää uusia osaajia yhtiöön. Suomi kansainvälistyy kovaa vauhtia ja tarvitsemme erilaisia ihmisiä ja moninaisuutta menestyäksemme. ”, Kröger summaa.

Helsinki Pride 2023 -kuukautta vietetään kesäkuussa ja kuukausi huipentuu Pride-viikkoon 27.6.-3.7.2023

Lue myös:

Elisan virtuaalinen voimalaitos lisää mobiili- ja sähköverkon häiriönkestävyyttä

Teatteri, joka muuttaa maailmaa

Jo yli 2000 lasta on opiskellut Elisan digikouluissa