Näin kannustat lasta lukemaan

Vaikka suomalaisten lasten lukutaito on maailman huippua, lukutaidon taso ja into lukemiseen ovat laskussa. Poimi vinkit, joiden avulla motivoit lasta lukemaan.

Teksti: Elina Jäntti

Eikö lapsi innostu kirjoista? Lukemaan rohkaisu jo varhaisessa vaiheessa kannattaa: Jos lapsi lukee joitakin sanoja tai lauseita ja kirjoittaa kirjaimia sekä joitakin sanoja jo kouluun tullessaan, hänen lukutaitonsa pysyy korkealla tasolla myöhemminkin. Lapsi, jolle tarinat ja sanaleikit ovat tuttuja, saavuttaa paremman tuloksen kuin vähillä kirjallisilla eväillä koulunsa aloittanut. Näin kertoo neljäsluokkalaisten lukutaidon tasoa mittaava PIRLS-tutkimus.

Suomessa nuorten lukutaito on PISA-tutkimusten mukaan hyvällä tasolla, mutta erot tyttöjen ja poikien lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimmat. Poikien rohkaisu sanojen pariin on siis erityisen tärkeää.

Miten lasta sitten voisi rohkaista lukemaan?

Vaikka nuoret eivät tartu innolla kirjoihin, verkkolukijoina he ovat omia vanhempiaan paljon nopeampia ja taitavampia. Lukukeskuksen vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan sähköisen kirjan lukeminen oli lapsille lähtökohtaisesti mieluisaa ja se koettiin hauskaksi.

“Etenkin vähän lukevat kokivat tabletilta lukemisen myös innostavaksi”, toteaa Lukukeskuksen tiedottaja Emmi Jäkkö.

Sovellusten avulla lukemista voi opetella jo varhain ja välittömän palautteen vuoksi sovellukset motivoivat usein niitäkin koululaisia, joita perinteinen lukeminen ei niin innosta.

Kokosimme esimerkkejä sovelluksista ja verkkopalveluista, jotka rohkaisevat lasta lukemaan.

1. Innostu lukemisen alkeista: Lolan tavuviidakko

Suomessa kehitetyt Lola Panda -sovellukset ovat lasten ja kasvattajien suosimia oppimissovelluksia, joissa harjoitellaan alaluokilla tarvittavia koulutaitoja pelimäisesti piirretyn pandahahmon kanssa. Uusimpia Lola-pelejä on Lolan tavuviidakko, jossa lukemista harjoitellaan tavujen avulla. Tavujen hahmottaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista lukemista opeteltaessa: niiden hahmotus lisää lukunopeutta, joka kehittää ymmärtävää lukemista.

Tavuviidakko-sovelluksessa on kolme taitotasoa: helppo, keskitaso ja vaikea. Helpoimmalla tasolla käyttäjä harjoittelee helppoja ja melko vaikeita kaksitavuisia sanoja, keskitasolla siirrytään kolmitavuisiin sanoihin ja vaikeimmalla tasolla nelitavuisiin sanoihin. Jokaisella tasolla harjoitellaan lukemista kuullun ymmärtämisen avulla: tehtävissä täytyy esimerkiksi valita vaihtoehdoista luetun sanan toinen tavu, järjestää sekaisin menneet tavut oikeaan järjestykseen, tai löytää puuttuva tavu vaihtoehtojen joukosta. Lola-panda kannustaa pelaajaa ja hyvin menneistä tehtävistä saa palkintoja. Sopii noin 6−7-vuotiaille lapsille, jotka osaavat jo lukea kirjaimia, tai hieman vanhemmillekin lapsille, joilla on lukemiseen liittyviä vaikeuksia. Hinta 6,99 €.

iOS

Android

2. Paranna lukemisen ymmärtämistä: Minä Luen

Ruotsissa kehitetty Minä luen on helppo ja viihdyttävä sovellus, jonka avulla voi kehittää lukemisen sujuvuutta ja ymmärtämistä erilaisten lauseharjoitusten ja kuvien avulla. Lauserakenteiden ymmärtäminen on tärkeä tekijä lukemisen sujuvuuden kannalta, ja mitä sujuvampaa lukeminen on, sitä motivoivampaa siitä lapselle tulee.

Minä luen sisältää kuusi erilaista harjoituspakettia ja yhteensä yli 100 tehtävää lauseiden harjoitteluun: muun muassa vastataan kuviin liittyviin väitteisiin, kirjoitetaan lause sekaisin menneistä sanoista, valitaan kuvaan liittyvä oikea lause ja harjoitellaan luetun muistamista lyhyiden tarinoiden ja tarinoihin liittyvien tehtävän avulla. Sovellus on rakennettu niin helppokäyttöiseksi, että lapsi osaa edetä siinä itse. Oikein suoritetusta tehtävästä seuraa iloinen äänimerkki, ja kun tehtävä menee väärin, kuuluu surkea tuuttaus. Onnistuneista tehtävistä kertyy palkintopystejä. Sopii noin 7−8-vuotiaille lukijoille. Hinta 4,99 €.

iOS

3. Opi lukemaan suomeksi: Ekapeli Maahanmuuttaja

Ekapeli-sovellukset on kehittänyt suomalainen Nilo Mäki Instituutti, joka tekee tutkimustyötä erityisesti oppimisvaikeuksiin liittyen. Ekapeli Maahanmuuttaja -sovellus on nimensä mukaisesti kehitetty maahanmuuttajille suomen kielen perustaitojen harjoitteluun. Lukemaan sovellus auttaa harjoituksilla, joissa treenataan useille maahanmuuttajille vaikeuksia tuottavia pohjoismaisia äänteitä ja vokaaliyhdistelmiä.

Sovelluksessa valitaan aluksi kielialue, josta käyttäjä tulee: vaihtoehdot ovat viron, kiinan, kurdin, somalin, englannin, venäjän tai arabian kielisille. Sitten luodaan hahmo, jolle voi valita haluamansa ihon-, hiusten- ja vaatteiden värin.

Itse harjoitukset ovat alussa hyvin simppeleitä: useissa tehtävissä on tunnistettava yksittäisiä kirjaimia niiden äänneasujen perusteella, ja pelihahmo etenee erilaisilla kentillä sitä mukaa kun kirjaimet tunnistaa oikein. Myöhemmin sovelluksen edetessä pelikentille ilmestyy tavuja ja sanoja. Jokaiseen kieliversioon on sisällytetty enemmän harjoitusta niille äänteille, tavuille ja sanoille, joiden oppiminen tuottaa ongelmia juuri kyseisestä kieliryhmästä tuleville lapsille. Sopii eri-ikäisille lapsille, jotka tarvitsevat apua suomeksi lukemisen kanssa. Ilmainen.

iOS

Android

4. Löydä motivaatio kirjoittamalla: Sanataituri ja Sanajahti

Nykytietämyksen mukaan kirjoittamisen oppiminen voi olla portti lukemaan oppimiselle. Kouluissa opetellaan kuitenkin ensin lukemaan, sillä käsin kirjoittaminen on monille hankalaa. Mobiililaite kiilaa tässä edelle, koska kirjaimia voi vain näppäillä.

Sanataituri-sovellus motivoi niitä lapsia, joilla lukuharjoitukset tökkivät. Se on suomenkielinen versio suositusta Word Wizard -sovelluksesta, joka yhdistää kirjoittamisen ja lukuharjoitukset. Sovellus on ulkoasultaan ja käyttöajatukseltaan simppeli: Käyttäjä valitsee joko Puhuvat liikuteltavat kirjaimet -harjoituksia tai Kuuntele ja kirjoita -harjoituksia, joissa joko luodaan itse sanoja, jotka sovellus lukee, tai kirjoitetaan kuultuja sanoja. Kirjainnäppäimistö “puhuu”, eli lausuu kirjaimen jota käyttäjä koskettaa, ja kun käyttäjä on kirjoittanut sovellukseen kuulemansa sanan oikein, palkinnoksi seuraa animoitua tähtisadetta. Englanninkielistä versiota suositellaan 4–10-vuotiaille, suomenkielinen versio osuu parhaiten 6-8-vuotiaille.

Hieman vanhempia lukijoita voi koukuttaa Sanajahti-peli, jossa niin ikään yhdistellään kirjaimia, mutta haastavammalla tavalla: siinä on löydettävä kirjainruudukosta mahdollisimman monta sanaa rajatussa ajassa.

Sanataituri iOS-laitteille 4,99 €:

Sanajahti Android-laitteille, ilmainen

5. Kannusta kirjojen pariin: #pojatkinlukee, Kirjakunnari ja lisätyn todellisuuden kirjat

Yli 10-vuotiaille ja isommille lapsille tarkoitettuja suomenkielisiä lukusovelluksia on tarjolla toistaiseksi niukasti. Hieman vanhemmille lapsille lukemiseen innostajana voi kuitenkin toimia nettisivusto, joka kannustaa tutustumaan kirjoihin.

Pojatkin lukee -kampanja antaa somessa lukuvinkkejä hashtagilla #pojatkinlukee. Kouluissa käytössä oleva Kirjakunnari vinkkaa 1.–7.-luokkalaisille oppilaille erityyppisiä kirjoja, joita lukemalla voi suorittaa tehtäviä ja lukudiplomin. Lukudiplomi-idealla toimii myös Lukukeskuksen Lukukami, jonka kirjasto-osio esittelee tutustumisen arvoista luettavaa.

Jos taas perinteinen paperikirja tuntuu lapsesta tylsältä, hän saattaa innostua kirjoista, joiden lukemisessa on mukana lisätyn todellisuuden elementtejä. Suomeksi tällaisia kirjoja on vielä vähän, mutta esimerkiksi iDinosaur-kirjassa dinosaurukset heräävät eloon kirjaan liittyvän sovelluksen avulla.

6. WORD-hanke kannustaa nuoria miehiä sanojen pariin

Elisa Kulma aloittaa maaliskuussa WORD-hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä uusia, kiinnostavia sisältöjä ja tapoja lukea niitä. Hankkeessa 15–18-vuotiaat nuoret miehet kehittävät uudenlaisia lähestymistapoja lukemiseen ja tekstiin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Parhaillaan etsitään vähintään 15-vuotiaita poikia osallistumaan hankkeen käynnistävään Design Camp -suunnittelupäivään 23.3. Suunnittelupäivän aikana kehitetään prototyyppejä niin uusista kiinnostavista teksteistä kuin lukemisen tavoistakin. Mukaan haetaan erityisesti kolmen hengen kaveritiimejä.

Design Campin vetävät Elisan palvelumuotoilijat, ja mukana on myös oman tiensä sanojen pariin löytänyt räppäri Mikael Gabriel. Lisäksi hankkeeseen osallistuu lukemisen asiantuntijajärjestö Lukukeskus.

Tutustu WORD-hankkeeseen osoitteessa http://www.elisa.fi/word.

Juttua varten on haastateltu toimintaterapeutti ja verkkopedagogi Riikka Marttista sekä toimintaterapeutti Heidi Åkerlundia Ideoiden Oy:stä, joka tarjoaa koulutuksia mobiililaitteiden käytöstä opetuksessa ja kuntoutuksessa.