Puhelimen kierrättäminen on ympäristöteko

Puhelimen kierrättäminen on helppo tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Vanhan laitteen vastuullisesta kierrättämisestä kannattaa huolehtia. Elisa kannustaa kiertotalouteen tarjoamalla tähän palveluita.

Teksti: Hanna Kangasniemi

Pienistä teoista syntyy suuria asioita. Jokainen voi omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa siihen, mihin luonnonvaramme riittävät ja miten ilmastonmuutosta hillitään. Vastuullinen ajattelu on myös osa Elisan arvomaailmaa: Tarjoamme mahdollisuuden hankkia ja kierrättää puhelimia niin, että puhelimen käyttäjän hiilijalanjälki pienenee.

“Olemme tilanteessa, jossa esimerkiksi Suomi oli 10. huhtikuuta 2021 käyttänyt loppuun vuotuisen osansa maailman luonnonvaroista. Maailman ylikulutuspäivä on se laskennallinen päivä, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Jos jatkamme entiseen malliin, vuonna 2050 maailmanlaajuisen kulutuksen ylläpitämiseen tarvitaan jo kolme maapalloa”, muistuttaa Jonas Kronlund, yritysvastuupäällikkö Elisalta.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Satsaamalla ympäristöystävällisiin ja hiilijalanjälkeä pienentäviin palveluihin Elisakin lisää myymiensä tuotteiden hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan ympäristöhyötyjä, joilla yritys tai organisaatio voi pienentää muiden toimijoiden hiilijalanjälkeä.

“Emme voi enää ajatella, että otamme käyttöön tuotteen, heitämme sen pois ja valmistamme uudesta raaka-aineesta taas uuden tuotteen. Kiertotalous on ihmiskunnan ainoa vaihtoehto, jos haluamme edistää kestävän tulevaisuuden tavoitteita”, Kronlund sanoo.

Kiertotalouteen kannustaminen sopii hyvin siihen, että YK:n tekemässä kestävän kehityksen maavertailussa Suomi pärjäsi hyvin 150 maan joukossa, mutta suurimmiksi haasteiksi osoittautuivat ilmastonmuutoksen torjunta, kulutus -ja tuotantotapojen kestävöittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen.

Puhelimen käyttöiän pidentäminen säästää luonnonvaroja

Omaa puhelimenkäyttöä ajatellen paras ja eniten luonnonvaroja säästävä tapa on käyttää sitä mahdollisimman kauan ja näin pidentää laitteen elinkaarta. Jos laitetta ei itse tahdo käyttää, kannattaa se kunnostaa ja myydä uudelleen Suomessa. Puhelinta käytetään keskimäärin kaksi vuotta, mutta huoltamalla ja ottamalla se uudelleen käyttöön, elinikä voidaan vähintään kaksinkertaistaa.

“Tutkimuksen* mukaan noin 70 prosenttia jättää puhelimensa kierrättämättä ja samalla määrällä ihmisiä olisi myös puhelin, jonka voisi kierrättää. Laatikoissa lojuu monella jopa seitsemän vanhaa puhelinta turhan panttina. Tämä on valtava hukkaan heitetty mahdollisuus”, Kronlund pahoittelee.

Toivoa antaa tieto, että varsinkin nuoret ovat kiinnostuneita puhelimien kierrättämisestä ja kierrätetyn puhelimen ostamisesta. Jopa 79 prosenttia 18–24-vuotiaista on valmis puhelimen kierrättämiseen. Naisista useampi kuin miehistä.

Kronlund kannustaa puhelimien kierrättämiseen siihen vihkiytyneen yrityksen kautta. Näin se on tietoturvallista myyjälle ja ostaja saa käytetyn puhelimen tarkistettuna, huollettuna ja takuun kera.

Kysyntää käytetyille puhelimille on enemmän kuin tarjontaa.

99 prosenttia puhelimen raaka-aineista voidaan hyödyntää

Jos puhelin ei sovi enää uudelleen käytettäväksi, sillä on suuri arvo myös siinä käytettyjen materiaalien ansiosta: 99 prosenttia romutettavan puhelimen raaka-aineista saadaan hyödynnettyä. Siksi puhelimen kierrättäminen kannattaa, vaikka se olisikin jo huonossa kunnossa.

Puhelimien valmistukseen käytetään uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten kultaa, hopeaa, alumiinia, kuparia, kobolttia, rautaa ja lyijyä. Niitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön elektroniikkaromun keräyksen mahdollistavassa niin sanotussa urbaanissa kaivostoiminnassa. Esimerkiksi kobolttia tarvitaan akkujen valmistamiseen ja on ennustettu, että sitä ei tulevaisuudessa riitä enää kaikkiin tarpeisiin.

“Esimerkiksi 1000 älypuhelimesta saadaan 29–70 grammaa kultaa. 80 kännykän kullalla saa tehtyä 14 karaatin kultasormuksen. Tonnista puhelinromua saadaan 100 kertaa enemmän kultaa kuin tonnista kultamalmia”, Kronlund havainnollistaa.

“Elisa tarjoaa digitaalisia palveluja, joita laitteiden avulla käytetään. Koska Elisa käyttää 100 prosenttia uusiutuvaa sähköä näiden palvelujen tuottamiseen, Elisan toimintojen päästölaskennassa suurin osa epäsuorista päästöistä tulee ostetuista laitteista ja palveluista. Siinä yli 40 prosenttia aiheutuu puhelinten valmistukseen ja toimitusketjuun liittyvistä päästöistä. Siksi meille on tärkeää edistää ympäristöystävällistä valmistamista ja kierrättämistä.”

Materiaalin vastuullinen kierrätys takaa arvokkaiden materiaalien uudelleenkäytön sekä sen, etteivät puhelimen valmistuksessa käytetyt vaaralliset materiaalit päädy luontoon.

“Elisa tarjoaa palvelut, joiden avulla puhelimen kierrättäminen on helppoa. Puhelimia joilla ei ole käyttöarvoa, pitäisi sekä tietoturva- että ympäristösyistä kierrättää vastuullisella tavalla. Jos on joka tapauksessa aikeissa ostaa uusi puhelin ja vanhassa on edelleen jälleenmyyntiarvoa kannattaa tutustua Elisa Vaihtoetuun. Elisan yhteistyöpartneri Fonum tarjoaa samaan tapaan hyvitystä, vaikka ei olisi ostamassa uutta laitetta. He pystyvät kunnostamaan uudehkoja laitteita ja myymään ne sen jälkeen edullisesti uudelle asiakkaalle”, Kronlund kertoo.

Vinkkejä puhelimen kierrätykseen.

Vinkkejä laitteiden kierrätykseen.

* Jutussa on käytetty lähteenä Elisan IROResearchilla teettämää tutkimusta Elisa -kiertotalous. Tuhat suomalaista – omnibustutkimus 3 & 4/2021

 Lue myös:

Puhelimen lataaminen: Näin teet sen oikein ja turvallisesti

Toimi näin kun vaihdat puhelinta

Opas lapsen ensipuhelimen valintaan